Raport bieżący nr 33/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Krzysztofa Wilkiel – Sekretarza Rady Nadzorczej. W rezygnacji wskazano, iż przyczyną jest konieczność wsparcia Spółki w bieżących działaniach operacyjnych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu