Raport bieżący nr 34/2015

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, FOTA) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie powołania Pana Krzysztofa Wilkiel do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Pan Krzysztof Wilkiel ukończył studia wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem szkoły prawa amerykańskiego Chicago Kent College of Law. Pan Krzysztof Wilkiel pełnił również funkcję członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W roku 2013 rozpoczął aplikację radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie prawa, specjalizując się w prawie gospodarczym, handlowym oraz cywilnym, a także posiada uprawnienia mediatora sądowego. Jednocześnie w ramach praktyki współpracował z wieloma kancelariami prawnymi. Pan Krzysztof Wilkiel włada językiem angielskim, francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim. W 2014 roku Pan Krzysztof Wilkiel był członkiem Rady Nadzorczej ART-GUM sp. z o.o. Od 30 czerwca 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku Pan Krzysztof Wilkiel jako członek Rady Nadzorczej Emitenta pełnił funkcję jej Sekretarza.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Wilkiel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA, nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu