Przejdź do treści

Raport bieżący nr 35/2015

Odwołanie i powołanie Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że zgodnie z treścią § 16 ust. 2 Statutu Emitenta na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała odwołania Pana Jakuba Kaczyńskiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, powołując jednocześnie Pana Jakuba Kaczyńskiego na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta.

Mając na uwadze powyższe na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała powołania Pana Tomasza Żurańskiego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent pragnie poinformować, iż sylwetki wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta bieżącej kadencji zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu