Przejdź do treści

Raport bieżący nr 38/2015

Odwołanie czynności egzekucyjnych

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 27 października 2015 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka wobec podjętego, a uprzednio zawieszonego postepowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 492/14 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu (Bank) na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr BTE 254/DRWA1/13 z dnia 16 lipca 2013 r. z ruchomości objętych zastawem rejestrowym odwołała pierwszą licytację ruchomości należących do Emitenta wyznaczoną na dzień 10 grudnia 2015 roku o łącznej wartości szacunkowej brutto 828.644,12 PLN, wobec postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 3 grudnia 2015 roku w przedmiocie wstrzymania wykonania czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie o sygn. akt Km 492/14  w postaci licytacji ruchomości znajdujących się w magazynie Spółki w Wieluniu do czasu rozpoznania zażalenia z dnia 14 lipca 2015 roku.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu