Przejdź do treści

Raport bieżący nr 1/2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Bartłomieja Tomasza Serek, który pełni jednocześnie w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego, o złożeniu z dniem 21 stycznia 2016 roku rezygnacji
z pełnienia funkcji prokurenta spółki FOTA S.A. w upadłości układowej i złożeniu prokury łącznej udzielonej w dniu 22 listopada 2013 roku. Jako przyczynę wskazano sprawy osobiste.

Emitent pragnie wskazać, iż zgodnie z Statutem Emitenta, uprawnionymi do reprezentacji Emitenta są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub
c) członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub
d) dwóch prokurentów działających łącznie, lub
e) prokurent samoistny działający samodzielnie.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu