Przejdź do treści

Raport bieżący nr 5/2016

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent, FOTA)
w załączeniu niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej na dzień 23 marca 2016 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: 

1) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA na dzień 23 marca 2016 roku;
2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA na dzień 23 marca 2016 roku;
3) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 24 lutego 2016 roku;
4) Wzór pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA;
5) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA;

Powyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia02. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji – stan na dzień 20160224

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika