Przejdź do treści

Raport bieżący nr 18/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 21 czerwca 2016 r.  w sprawie wyboru Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2016,  jednocześnie upoważniając Zarząd Emitenta do zawarcia stosownej umowy w wyżej wymienionym zakresie.

Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 101.

Emitent pragnie wskazać, iż w roku 2015 korzystał z usług Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (za rok 2015).

Wybór nastąpił na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu