Przejdź do treści

Raport bieżący nr 19/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
28 czerwca 2016 roku

  1. Bogdan i Lucyna Fota –  5.525.000 głosów, co stanowi 100% głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i 50,04 % ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu