Przejdź do treści

Raport bieżący nr 34/2016

Uzupełnienie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że przekazane w dniu 26 sierpnia 2016 roku półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku nie zawierało stanowiska organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego Emitenta odnoszącego się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiska organu zarządzającego co do braku wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego  przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych- REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.


Dokonując uzupełnienia Emitent wskazuje, iż pełna treść stanowiska Zarządu FOTA S.A. w upadłości układowej odnoszące się do stanowiska wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Pełna treść Opinia Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej odnosząca się do stanowiska wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 34 2016_Załącznik nr 1_Stanowisko Zarządu_ raport okresowy I H 2016

Raport bieżący 34 2016_Załącznik nr 2_Opinia Rady Nadzorczej_ raport okresowy I H 2016