Przejdź do treści

Raport bieżący nr 4/2017

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent, FOTA) w załączeniu niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej na dzień 23 lutego 2017 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: 

1) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA na dzień
23 lutego 2017 roku;
2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA na dzień
23 lutego 2017 roku;
3) Propozycja zmian statutu FOTA;
4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 27 stycznia 2017 roku;
5) Wzór pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA;
6) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA;

Powyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

01. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

02. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

03. Propozycja zmian Statutu

04. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

05. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

06. Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie