Przejdź do treści

Raport bieżący nr 9/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
23 lutego 2017 roku


1. Bogdan i Lucyna Fota –  5.525.000 głosów, co stanowi 100% głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i 50,04 % ogólnej liczby głosów.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu