Raport bieżący nr 25/2017

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent, FOTA)
w załączeniu niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej na dzień 5 czerwca 2017 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: 

1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA na dzień
7 czerwca 2017 roku;
2) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA;
3) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 9 maja 2017 roku;
4) Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA;
5) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA;


Powyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_05 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie_5 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji – stan na dzień 9 maja 2017 roku

Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie_5 czerwca 2017 roku

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_5 czerwca 2017 roku