Raport bieżący nr 26/2017

Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej za rok 2016

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta za rok 2016.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: 

1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z oceny:
a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r.  do dnia 31 grudnia 2016 r.;
b) sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.  do dnia 31 grudnia 2016 r.;
c) wniosku Zarządu Emitenta w sprawie pokrycia straty powstałej w 2016 r.;

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z oceny:
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

Powyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 26 2017 – Załącznik nr 1_Sprawozdanie z działalności RN za 2016

Raport bieżący 26 2017 – Załącznik nr 2_Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania za 2016

Raport bieżący 26 2017 – Załącznik nr 3_Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania za 2016