Raport bieżący nr 27/2017

Uzupełnienie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku podaje do publicznej wiadomości pełną treść opinii Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej odnoszącej się do stanowiska wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 27 2017 – Załącznik nr 1_Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska biegłego rewidenta za 2016 rok_jednostkowe

Raport bieżący 27 2017 – Załącznik nr 2_Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska biegłego rewidenta za 2016 rok_skonsolidowane