Raport bieżący nr 29/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy powyżej 5%

Treść raportu:


Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
5 czerwca 2017 roku:


1. Bogdan i Lucyna Fota –  5.525.000 głosów, co stanowi 100% głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i 50,04 % ogólnej liczby głosów.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu