Przejdź do treści

Raport bieżący nr 31/2017

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2017 roku w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Wilkiel o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 5 czerwca 2017 roku. W rezygnacji nie wskazano jej przyczyn.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu