Przejdź do treści

Raport bieżący nr 34/2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Mateusza Socha o złożeniu z dniem 6 czerwca 2017 roku rezygnacji z pełnienia funkcji prokurenta spółki FOTA S.A. w upadłości układowej i złożeniu prokury łącznej udzielonej w dniu 10 stycznia 2017 roku. Jako przyczynę wskazano sprawy osobiste.

Emitent pragnie wskazać, iż zgodnie z treścią §11 ust.2 Statutu Spółki do składania oświadczeń woli
i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub
c) członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub
d) dwóch prokurentów działających łącznie, lub
e) prokurent samoistny działający samodzielnie.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu