Przejdź do treści

Raport bieżący nr 56/2017

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Jakuba Fota o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień  8 grudnia  2017 roku. W rezygnacji  wskazano poniższe oświadczenie:

„Szanowni Państwo,

W związku z brakiem możliwości dalszego ponoszenia odpowiedzialności za proces upadłościowy Spółki Fota S.A., podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu.
W dalszym ciągu jestem związany ze Spółką umową o pracę i piastuję stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Oznacza to, że pozostaję w Spółce i jej zdolność operacyjna pozostaje bez zmian.
Wszelkie decyzje dotyczące majątku Spółki przejęła Pani Syndyk a na sprawność decyzyjną Sądu Upadłościowego nie mam wpływu.

Z poważaniem

Jakub Fota”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dorota Kowalewska – Syndyk Masy Upadłości