Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 68/2014

Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego  o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Raport bieżący nr 67/2014

Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego  o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Raport bieżący nr 66/2014

Zawiadomienie Komornika Sądowego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego

Raport bieżący nr 65/2014

Informacja o złożeniu przez pełnomocnika działającego w imieniu Continental Opony Polska sp. z o.o. pisma procesowego w sprawie cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 64/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 63/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 62/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 61/2014

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej