Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 58/2014

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 57/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 56/2014

Zawiadomienie o złożeniu przez pełnomocnika działającego w imieniu Continental Opony Polska sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 55/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 53/2014

Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 52/2014

Postanowienie w przedmiocie częściowego uchylenia czynności Zastępców Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego

Raport bieżący nr 51/2014

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 50/2014

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych