Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 49/2014

Informacja o zawieszeniu w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

Raport bieżący nr 48/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 47/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 46/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 45/2014

Postanowienie w przedmiocie skargi FOTA S.A. w upadłości układowej na orzeczenie Referendarza Sądowego

Raport bieżący nr 43/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 42/2014

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego