Przejdź do treści

Raport bieżący nr 34/2013

Informacja na temat zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Podstawa Prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w Gdyni informuje, że w związku ze zwołaniem na dzień 6 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A., na którym w ramach punktu 7 porządku poddane pod głosowanie zostanie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, podaje do publicznej wiadomości uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej z 4 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Regulaminu i przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 34 2013 _załącznik nr 1_Protokół Rady Nadzorczej z 4.08.2013

Raport bieżący 34 2013_załącznik nr 2_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej