Przejdź do treści

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 40/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 39/2017

Postanowienie w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Raport bieżący nr 37/2017

Informacja poufna w przedmiocie wypowiedzenia za porozumieniem stron umów zawartych w ramach realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 2015 roku

Raport bieżący nr 35/2017

Informacja poufna w przedmiocie złożenia przez Zarząd wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 33/2017

Informacja poufna w przedmiocie decyzji Zarządu co do przygotowania wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego