Przejdź do treści

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 29/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 27/2017

Uzupełnienie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Raport bieżący nr 25/2017

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 24/2017

Przekazanie Radzie Nadzorczej stanowiska organu zarządzającego Spółki  co do braku wydania raportu z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

Raport bieżący nr 23/2017

Informacja w przedmiocie zamierzenia Raiffeisen Bank Polska S.A. dokonania publicznej sprzedaży wierzytelności banku

Raport bieżący nr 22/2017

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości

Raport bieżący nr 21/2017

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości