Przejdź do treści

Raporty bieżące 2017,2018

Raport bieżący nr 50/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 49/2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 48/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 46/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 45/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 44/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący 43/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 42/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 41/2017

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego